ระบบคอนเวเยอร์ เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ระบบคอนเวเยอร์ เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ระบบคอนเวเยอร์ เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ระบบคอนเวเยอร์ เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ดำเนินธุรกิจด้านระบบลำเลียงอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้งระบบลำเลียง ได้แก่ ระบบออโตเมชั่น (Automation system) ระบบบรรจุหีบห่อ (Packing system) ไลน์ประกอบสินค้าและชิ้นส่วน (Assembly line) และระบบขนย้าย ขนถ่าย จัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม (Material handling system) รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บริการออกแบบสายพานลำเลียงการผลิต

ออกแบบสายพานลำเลียง

บริการผลิต ติดตั้งระบบสายพานลำเลียงการผลิต

ติดตั้งสายพานลำเลียง

บริการซ่อม ปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงการผลิต

ซ่อม ปรับปรุง ระบบคอนเวเยอร์

ระบบลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

สายพานลำเลียง (belt conveyor) อุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ที่ใช้สายพาน (belt) เป็นตัวพาวัสดุ ใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบอาหาร ระหว่างกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) การคัดคุณภาพ และการลำเลียงเข้าสู่ กระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing equipment) แบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องทำแห้งแบบสายพาน (belt drier) เครื่องแช่เยือกแข็ง (belt freezer) เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานวน (spiral freezer) เครื่องทอด (fryer) แบบต่อเนื่อง และยังใช้เพื่อลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเพื่อการบรรจุหีบห่อ หรือลำเลียงบรรจุภัณฑ์

สายพานลำเลียงอาหาร

เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

บริการออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้งระบบลำเลียง ได้แก่ ระบบออโตเมชั่น (Automation system) ระบบบรรจุหีบห่อ (Packing system) ไลน์ประกอบสินค้าและชิ้นส่วน (Assembly line) และระบบขนย้าย ขนถ่าย จัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม (Material handling system) รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สุรา ผลิตยา สิ่งทอ เป็นต้น ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหรรมชั้นนำของไทยและระดับนานาชาติ

ระบบคอนเวเยอร์-เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง

ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System)

Plastic Belt Conveyor

สามารถลำเลียงผ่านน้ำหรือลำเลียงชิ้นงานที่เปียกได้ และยังไม่เป็นสนิท ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบพลาสติก เหมาะสำหรับงานลำเลียงประเภทยาง, อาหาร, บรรจุภัณฑ์หีบห่อ หรือ ลำเลียงสิ่งของที่ต้องผ่านเครื่อง X-Ray 

Canvas Belt Conveyor

สามารถทนความร้อนได้และมีความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยเมื่อรับแรงดึง ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบผ้าใบจะลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยสามารถขยับตัวระบบลำเลียงให้ตรงกับไลน์การผลิตได้ เหมาะสำหรับงานลำเลียงประเภทยาง, อาหาร

PVC Belt Conveyor

สามารถทนความร้อนได้และราคาถูก ลักษณะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงแบบ PVC จะลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เหมาะสำหรับงานลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าที่บรรจุหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาและต้องการความสะอาด

Metal Detector Belt Conveyor

สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุเข้าเครื่องตรวจหาโลหะ หลังจากวัสดุผ่านกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว เมื่อมาถึงเครื่องตรวจหาโลหะ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบชิ้นงาน เครื่องจะทำการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้องเตือน ผลักออก หรือหยุดเครื่อง